Informacja z otwarcia kopert w dniu 31.01.2020 r. złożonych na zadanie: zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

Informacja z otwarcia ofert styczeń 2020

Może Ci się również spodoba