Miesięczne Archiwum: wrzesień 2023

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zadania: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

            Szerzawy, 01.09.2023r.   Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zadania: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach W terminie przewidzianym na złożenie...