Start

bip.gov.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach
Szerzawy 104, 27-225 Pawłów
41 272 27 22