Kadra

Kadra Nauczycielska
Aurelia Piwko
Grażyna Śmigielska
Izabella Kalisz
Ewa Kutera
Agata Kępa
Maria Klamczyńska
Marta Ryś
Monika Żłobecka
Edyta Maj
Dorota Matysek
Urszula Nowak
Dotota Mergalska
Wiesława Seweryn
Elżbieta Moras
Małgorzata Gulba
Lucyna Surowiec
Edyta Śmigielska
Monika Nowak-Matysek
Joanna Migała
Halina Świetlik
Barbara Pożoga
Magdalena Rabajczyk
Renata Łygan
Anna Piwko
Grażyna Lipa
Bernadeta Ryś
Małgorzata Kasprowicz
Agnieszka Nieckula
Milena Sobieraj
Renata Graba
Urszula Grunt-Sopińska
Małgorzata Orczyk
Małgorzata Śliwczyńska
Andżelika Więcław
S. Wioleta Konopko
Dariusz Kasprowicz
Sławomir Bicz
Zbigniew Śmigielski
Dariusz Keller
Ks.Tomasz Moskal
Pracownicy szkoły
Paulina Koprowska
Agnieszka Bies
Ksenia Latała
Agnieszka Lesiak
Mariola Kruziel
Wiesława Zaczkiewicz
Elżbieta Linek
Dorota Garbacz
Lidia Garbacz
Teresa Klamczyńska
Alfreda Zielińska
Marek Garbacz