Informacja z przeprowadzonego w dniu 08.12.2021r. otwarcia ofert złożonych na zadanie: Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

Informacja z otwarcia ofert2021

Może Ci się również spodoba